AMS007 : 精彩的生命 - 紫繡球, 橙玫瑰花束

AMS007 : 精彩的生命 - 紫繡球, 橙玫瑰花束
型 號: AMS007
價格: HKD1,750.00
購買數量:  

2支紫繡球
6支橙玫瑰
襯花及襯葉
 
如鮮花供應受到季節性影響而缺乏,本公司將會以同等價值或更高價值貨品取代。*

 

標籤: 繡球, 玫瑰,
Aliveflowershop.com © 2022